Makine/Ekipman verimliliğinizi artırın

Bakım Onarım Yönetimi


Bakım onarım modülü, işletme bünyesindeki tüm bakım onarım faaliyetlerinin kayıt altına alınması, arşivlenmesi, raporlanması ve buna bağlı olarak maliyetlerin izlenebilir olmasını sağlar. Bakım Onarım

MSCERP Bakım Onarım Modülü, üretim esnasında kullanılan her türlü makine ve ekipmanın bakım planlarını sistematik olarak çizelgeler; faaliyetlerin durmasına neden olan beklenmedik arızaları en alt düzeye indirmek için gerekli planlı ve koruyucu bakımların organize edilmesini sağlar. Böylece ekipman kullanımında verimlilik artışına katkıda bulunur.


Arıza/bakım iş emirleri:

Üretim biriminde yada teknik bir birimde kullanılan bir makine/ekipmanda oluşan arıza sonrası, sistemde arıza iş emri açılır. Açılan arıza iş emri otomatik bakım sorumlusuna mail ile bildirilir.


Planlı bakımlar:

Bakım onarım modülü ile planlı (periyodik) bakım planları, iş planları ve bakım stratejileri oluşturulabilir. Bu planlı bakımlar sayesinde sistem bakımı yaklaşan ekipmanları ilgililere mail ile bildirir ve yapılacak iş detaylarını içeren bakım iş emirlerini otomatik olarak açar ve bakım listesine ekler.


Bakım/Onarım Bildirimleri:

Bakım departmanı tarafından bakım işlemi tamamlandıktan sonra arıza iş emrine işçilik, kullanılan malzeme, arıza nedenleri ve onarım detayları girilir.


Bakım onarım modülü ile en çok arıza neden kaynaklanıyor, önlem alınması gerekli mi, periyodik bakımı yaklaşan ekipmanlar, ekonomik ömrünü doldurmuş ekipmanlar gibi bir çok analizlerin yapabilmesini sağlayan raporlar mevcuttur.


MSCERP bakım onarım modülünün sağladıkları:

Bakım onarım maliyetlerinin düşürülmesi

Planlı/koruyucu bakımlar ile beklenmedik arızaların minimuma indirilmesi

Makine/ekipmanların garanti sürelerinin takip edilmesi

Makine/ekipmanların kapasitelerinin daha etkin kullanılması

Üretim maliyetini düşürmek, verimi ve ürün kalitesini arttırmak

Arıza sıklığının azaltılması ve onarım süresinin azaltılması

Makine duruşlarını azaltarak üretim sürekliliğini sağlamak

Bakım ekiplerinin çalışmalarının etkin olarak planlanması


Bakım onarım süreçleri:

Arızi bakım/onarım

İş istek

Planlı/koruyucu bakım

Kalibrasyon

Önleyici bakım