Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı yeni tebliğ(VUK 509) ile belirlenen standartlara uygun olarak düzenlenen ve muhafaza edilen faturaların elektronik ortama taşınması, o ortamda oluşturulması, muhafaza edilmesi ve elektronik ortamda raporlanmasını kapsar.

Genel Bakış


E-Arşiv, e-fatura uygulaması dışında kalanlara kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan uygulamadır. E-Arşiv uygulamasına geçen mükelleflerin matbu fatura düzenlemesi sona ereceğinden anlaşmalı matbaada fatura bastırmasına gerek olmayacaktır.


Avantajları


PDF/HTML formatında fatura

E-mail ile fatura gönderimi

Kolay ve hızlı entegrasyon

Yüksek hızda fatura işleme ve gönderme

Kağıt tasarrufu, doğaya dost uygulama

Fiziksel arşivleme maliyetlerinin ortadan kaldırılması Geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinin kolaylaşması

Gelen/Giden fatura kaybının önlenmesi