Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen e-Fatura çözümleri, tüm fatura işlemlerinin dijital ortamda güvenle ve hızla gerçekleşmesini sağlıyor.

Genel Bakış


Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen e-Fatura çözümleri, faturaların süreçlerini ve gönderimini dijital ortamda güvenle ve hızla gerçekleşmesini sağlar.

e-Fatura uygulamasından yararlanan işletmeler iş süreçlerinde hız ve verimlilik artışı elde etmesinin yanı sıra kağıt faturaların basımı, hazırlanması, dağıtımı ve arşivlenmesi gibi işlemlerden kaynaklanan maliyetlerden de kurtuluyor.


Avantajları


Fatura basım ve gönderim masraflarında azalma

Elektronik ortamda arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde azalma ve belgelere hızlı erişim

Operasyonel etkinlik ve verimlilik artışı

Hızlı mutabakat ve nakit akışı

Elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı

Uluslararası standartlara uyum

Hızlı uyuşmazlık çözümü

Nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar

Elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı

Kağıt tasarrufu sayesinden çevrenin korunmasına katkı