Hukuki olarak kâğıt sevk irsaliyesiyle aynı niteliklere sahip elektronik belgedir.

Genel Bakış


Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda saklanması süreçlerinin işletileceği modüldür.


Avantajları


Matbu irsaliye hazırlamak zorunda olunmadığı için zamandan kazanç sağlar.

Kağıt irsaliyenin basımı, onayı, kargosu harcanan zaman ve maliyeti minimuma indirir.

Kaybolma riski ve yeniden gönderim maliyetlerini ortadan kaldırır.

İrsaliye gönderiminde alıcıya anında bilgi ulaşırken kabul, red, iade süreçlerinde hızlı mutabakat sağlanır.

İrsaliyeler 10 yıl süreyle dijital ortamda saklandığından veriye hızlı erişimin yanı sıra arşivlenmesi masraflarından (zaman, depo ve personel) tasarruf sağlar.