Mükelleflerin (Form BA) ve (Form BS) verilerini vergi dairesine göndermeden önce karşı tarafla mutabakat yapmalarıdır.

Genel Bakış


Şirketlerin müşteri ve/veya tedarikçileri arasında tanımlanmış alacak-borç hesaplarının elektronik ortamda kolay, hızlı, güvenli ve hatasız olarak karşılaştırılmasını sağlayan BA-BS mutabakatları ve cari hesap mutabakatları için bir modüldür.


Avantajları


Telefon, mail, faks trafiği yerine, süreçleri hızlandırabilir, yüzlerce firma ile ilgili sonuçları tek bir ekranda kontrol edilebilir.

Zaman ve malzeme tasarrufu sağlamaktadır.

Mutabakatlarla ilgili uyuşmazlıklar, tamamlanan ve onaylanan mutabakatlar online kontrol edebilir.

Mutabakatlara ait tüm detayları (mutabıklık durumu, iletim durumu vb.) rapor ekranlarından takip edebilir, gerekli aksiyonları alınabilir.

Cevap alınamayan firmalara sistem üzerinden otomatik olarak tekrar mail göndermesi sağlayabilir.