Maliyetlerinizi kontrol altında tutun

Finans Yönetimi


MSCERP Finans Modülü, ana hesaplar, cari hesaplar, cari hareketler, masraf yerleri, standart ve fiili maliyet sistemleri, fatura kontrol gibi süreçlerin yönetilebileceği modüldür.

Masraf yeri, işletme tarafında masrafların oluştuğu sorumluluk alanıdır. Şirket içi ve dışı giderlerin oluştukları yerler itibariyle takip ve kontrolünü sağlayan birimlerdir. Masraf yerleri, masrafların çeşitli dağıtım teknikleriyle esas üretim yerlerine, oradan da ürünlere yüklenmesini sağlar. Masraf yerleri, giderlerin takip edilebileceği en küçük yapılardır.

Üretim iş merkezlerine dağılım stratejileri içeren aktivite türleri tanımlanarak, malzemelerin rota operasyonlarına standart aktivite değerleri belirlenebilir.

MSCERP Finans Modülü ile üretimde gerçekleşen aktivitelere ve kullanılan yarımamullere/hammaddelere göre iş emri maliyetlerinizi hesaplayabilirsiniz. Bu modül sayesinde iş emri ve parti bazında maliyetlendirme yapmak mümkündür. MSCERP ürünlerinizin gerçek maliyetlerini ortaya çıkararak kârlılığı artırıcı ve maliyetleri düşürücü stratejileri geliştirmenize olanak sağlar. Ayrıca MSCERP, standart maliyet ile fiili maliyet sonuçlarının karşılaştırılmasını sağlayarak maliyet analizi imkanı sunar.

Fatura Kontrolü


MSCERP Fatura Kontrol Uygulaması, bir faturanın sisteme girişi sırasında o fatura ile ilişkili olan satınalma siparişinde belirtilmiş olan kalemler ile karşılaştırır. Böylece, faturanın sisteme girilmesinden önce miktarsal ve tutarsal hataların fark edilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması için bir fırsat sağlar. Fatura Kontrol Uygulaması ayrıca faturalanan malların teslim alınıp alınmadığını ve mal kabul yapılıp yapılmadığını kontrol eder.