Çalışanlarınıza ait bilgileri çok kolay bir şekilde yönetin

İnsan Kaynakları Yönetimi


MSCERP IK Modülü ile şirkette çalışan personele ait, çalışma bilgileri, ödeme bilgileri, nüfus bilgileri, iletişim bilgileri, yakını bilgileri gibi bir çok detayı tanımlama ve istenilen detaylarda raporlar elde etme imkanı sunmaktadır.

MSCERP IK Modülü ile personele ait ücret türü, ücret tanımlamaları ve ücret artışları yönetilebilir ücret raporu ile personelin geçmiş döneme ait aldığı ücretler raporlanabilir ve karşılaştırmalar yapılabilir.

Terfi Uygulaması ile personele ait departman değişiklikleri, pozisyon değişiklikleri, ünvan değişiklikleri gibi atama ve terfi işlemleri yönetilebilir ve personele ait geçmiş dönemdeki değişiklikler raporlanabilir.

Personel Çıkış Uygulaması ile personel işten çıkış işlemleri yönetilebilir ve işten ayrılmış olan personele ait tüm bilgiler raporlanabilir. Kalite Kontrol

Organizasyon Yönetimi Uygulaması ile şirket organizasyonunda bulunan tüm bölümler belirli bir ilişki ile hiyerarşik bir şekilde tanımlanabilir.

Pozisyon Yönetimi Uygulaması ile organizasyonel yapıda bulunan tüm pozisyonlar bağlı oldukları departmanın altında tanımlanabilir. Bu sayede pozisyon ve departman ilişkisi kurulabilmektedir. Pozisyonlar için şirket içerisinde kullanılan ünvanlar da tanımlanarak, ünvan düzeyinde raporlamaların yapılmasına olanak sağlanmaktadır.