Mobil Barkod Çözümleri


MSCUBE Nedir?

MSCUBE, MSCERP sistemine doğrudan entegre olan, şirketlerin sahadaki operasyonel süreçleri için mobil iş çözümleri sunan taşınabilir endüstriyel cihazlar üzerinde çalışan uygulamalardır.

MSCUBE Modülleri
Mobil çözümlerdeki, sahadaki kritik nokta kontrolü mantığı ile olası kritik hataların önlemesi ve hatalar nedeni ile katlanılması gereken maliyetlerinin ortadan kaldırılması sağlanır. Ayrıca geliştirilecek mobil çözümler, şirket içindeki operasyonel süreçlerin daha kısa sürede yapılması ve şirket yönetiminde karar destek sistemine girdi olarak kullanılan tüm bilgilerin daha doğru ve daha hızlı bir şekilde toplanmasını ve raporlanmasını sağlayacaktır.

RF Sistemi İle Kritik Nokta Kontrolleri

  • Depodaki bir malzemenin herhangi bir hareketi sonrasında stok miktarının minimum ve maksimum stok limitleri dışına çıkması ile anında ilgililerin uyarılması

  • Üretimden malzeme çıkışında final kalite kontrolde referans kartı uygulaması ile ambalaj içerisinde malzeme karışıklıklarının önlenmesi

  • Sevkiyat için depo rafından malzeme alırken, toplama listesi uygulaması ve etiket kontrolü ile hatalı malzemenin raftan toplama alınan indirilmesinin engellenmesi

  • Müşteriye sevk edilecek malzemelerin kamyona yüklenmesi esnasında yükleme kontrolü ile hatalı malzeme sevkiyatının önlenmesi

  • Acil sevkiyatı gereken malzemelerde başka hiçbir iletişim aracı kullanılmaya ihtiyaç duymayan uyarı sistemi ile kalite kontrole ve forklift operatörlerine bilgi verilmesi

  • Üretimden sevkiyata kadar her bir süreçte kişi detayında performans ölçme

  • Hızlı ve daha doğru depo sayımları yapılması, depo sayımlarının online olarak izlenip raporlanabilmesi