Hızlı ve hatasız sevkiyat ile müşteri memnuniyetini arttırın

Sevkiyat Yönetimi


MSCERP Sevkiyat modülü, sevkiyatlara ait teslimat belgesi, toplama listesi, çeki listesi, nakliye belgesi ve irsaliye süreçlerini kolaylıkla yönetebileceği bir modüldür. Teslimat belgesi ve toplama listesi uygulamaları sevkiyat sürecini tamamen kontrol altına alarak, hatasız ve eksiksiz bir sevkiyat imkanı sunar.

Teslimat belgesi uygulaması ile sevkiyatı yapılacak siparişlere teslimat belgesi hazırlanır. Teslimat belgesi oluşturulurken siparişi olan malzmelerin depo stokları izlenebilmekte, sistem tarafından eğer stok yetersiz ise bilgi verilmektedir.Toplama listesi uygulaması ile, teslimat belgesi oluşturulan siparişler için, raflardan istenilen stratejilerde (FIFO, LIFO) çıkacak partiler belirlenir. Sistem sevkiyat depo stoklarında bulunan ve siparişe uygun olan kullanılabilir stoklar içerisinden sevk edilmesi gereken partileri ve bulundukları depo raflarını otomatik olarak belirlemektedir. Son kullanma tarihi dolmuş malzemelerin müşteriye sevki sistem tarafından engellenir.

Nakliye Belgesi uygulaması ile birden çok teslimat belgeleri için tek bir nakliye belgesi düzenlenebilir. Nakliye belgesi üzerinde, nakliyeye ait teslimat belgelerinin yükleme zamanları ve teslimat zamanları planan süreler ile karşılaştırılabilir ve sevkiyat performansları ölçülebilir. Satış

İrsaliye uygulaması ile, müşteri siparişleri için hazırlanan teslimatlara irsaliye oluşturulur. Bu uygulama ile irsaliye düzenleyip çıktı alınabilir, geçmiş irsaliyeler izlenebilir ve irsaliyelerin müşteri siparişi ilişkileri tespit edilebilir. Fatura uygulaması ile, müşteriye sevkiyatı yapılan teslimatların irsaliye bilgileri referans alınarak fatura oluşturulabilir ve faturalar muhasebeleştirilebilir. Bu uygulama ile fatura düzenleyip çıktı alınabilir, geçmiş faturalar izlenebilir ve faturaların, irsaliye ve müşteri siparişi ilişkileri tespit edilebilir.