Daha etkin planlama ile makine, ekipman ve kaynaklarınız verimliliğini artırın

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)


Satın alma ve üretim ihtiyaçlarınızı doğru planlayın

MSCERP Üretim Planlama Modülü bileşeni olan MRP, stok maliyetlerini minimize ederek, üretim ve hammadde satın alma etkinliğini artırarak, eksiksiz bir planlama ve etkili bir malzeme kontrolü sağlamaktadır.

MRP, planlama ufku içerisindeki müşteri siparişleri, bütçe siparşleri ve ana üretim planları için gerekli yarımamul üretim, fason üretim ve hammadde satın alma ihtiyaçlarını belirleyerek geleceğe dair bir plan yapılmasına ve ana üretim çizelgesi ile üretim iş emirleri ve satın alma siparişi planları hazırlanmasına olanak sağlamaktadır. MRP, gerekli tüm girdileri belirlenen planlama parametrelerine göre işleyerek, üretim ve tedarik planları oluşturur. MRP, işyerleri/makinalar üzerindeki iş yüklerini belirleyerek mevcut kapasiteler ile karşılaştırılmasına olanak sunarak, üretim dengelemesi ve iş gücü planlama için temel oluşturur. MRP sonrası Stok Olayları ile, bir malzemeye ait planlama ufku içerisindeki tüm stok giriş (üretim, satın alma vb..) ve çıkış (sevkiyat, tüketim vb..) hareketlerinin detayları ve planlama dönemi sonundaki beklenen stok seviyesi izlenebilir. MRP, planlama stratejileri kapsamında hammadde ve fason malzemeler için satın alma önerileri, üretilen ürün ve yarımamuller için üretim önerileri sunar.

MRP

Kapasite Planlama


Yeni iş fırsatları için gizli kalan kapasite varlığını ortaya çıkarın

Malzeme detayında her bir proses için zaman etüdü verilerini, rotalar üzerinde tanımlayarak, yaptığınız işler için standartlar belirleyebilirsiniz. Bundan sonrasını artık MSCERP ye bırakın. MSCERP planlanan proseslerin mevcut kapasitenizin yüzde kaçına denk geldiğini ve yaptığınız işleri yüzde kaç verimlilik ile yaptığınızı size anlık raporlasın. MSCERP, malzeme, makine, işgücü gibi tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak maliyetlerinizi azaltır, yeni iş fırsatları için gizli kalan kapasite varlığının ortaya çıkmasını sağlar.

Kapasite