Üretim süreçlerinizi etkin takip edin

Üretim Yönetimi


Üretim süreçlerinizi etkin takip edin ve anlık veri toplayın

MSCERP Üretim Modülü, özel üretim, siparişe üretim, stoka üretim, sürekli üretim, kesikli üretim gibi bir çok farklı üretim şekillerini destekleyen bir süreç yönetimine sahiptir.

Üretim Modülü ile mamullerin/yarı mamullerin üretiminin gerçekleştirileceği tesis içerisindeki her bir üretim hücresi/hattı yada makina için bir iş merkezi tanımlanabilir ve bu iş merkezlerine özel kapasite ve çalışma takvimi oluşturulabilir. Her bir iş merkezine ait bir çalışma takvimi düzenlenerek malzeme ihtiyaç planlamasının daha gerçek kapasiteler üzerinden plan yapması sağlanabilir.

Üretilecek ürünler için iş emirleri oluşturulabilir. İş emirleri ile üretilecek ürünün, ne miktarda üretileceği, hangi bileşenlerden hangi oranda kullanılacağı, hangi iş merkezinde hangi işlemlerden geçeceği gibi detaylar belirtilir. İş emrinde girilen bilgi notu ile, istenen bilginin üretim esnasında ekranda görünmesi sağlanır. İş emri, istenir ise direk bir müşteri satış siparişine atanabilir. Böylece müşteri özel siparişlerinin takibi sağlanır. Üretim Modülü ile üretim için açılmış olan tüm işemirleri sorgulanarak etkinlik durumları izlenebileceği gibi istenir ise işemirlerinin karşılanması için üretilecek malzemelerin bileşen ihtiyaçları belirlenip, depolara otomatik malzeme talebi açılabilir.

Malzeme talep sistemi ile üretim esnasında kullanılacak malzeme ihtiyaçları, üretim iş emri miktarı, ürün ağacı, üretim alanındaki malzeme stokları, depolara daha önce açılmış ve hala bekleme durumunda olan malzeme talepleri gibi tüm detaylar dikkate alınarak otomatik hesaplanır ve üretime gönderilmesi için depolara malzeme talebi açılır. Böylelikle üretim alanında ihtiyaç duyulandan fazla malzeme bulunması engellenerek gereksiz malzeme taşıma maliyetleri azaltırlır.

Üretimi tamamlanan ürünler için üretim bildirimi yapılarak, mal girişi ve bileşen malzemelerin tüketilmesi ile stokların doğru bir şekilde anlık olarak yönetilmesi sağlanır.

Üretim bildirimi ile alınan barkodlu Malzeme Stok Etiketleri ambalaj üzerine yapıştırılır ve gerçek bir üretim izleme sağlabilir.

Yapılan üretim bildirimi ve alınan bu etiketler sayesinde bir kalitesizlik problemi yada müşteri şikayeti olduğunda geriye doğru üretim sürecine ve hatta üretimde kullanılan hammadde tedariğine kadar izlenebilirlik sağlanır.

Zaman bildirimleri ile bir iş merkezine ait tüm üretim ve duruş süreleri kayıt altına alınabilir. İş merkezlerinde üretim iş başlangıçlarında/bitişlerinde, üretim esnasında yaşanan beklemedik arıza duruşlarında yada periyodik planlı duruşlarda zaman bildirimleri yapılabilir. Zaman bildirimleri ile iş merkezine ait üretim, duruş ve arıza süreleri raporlanabilir ve periyodik bakımlar takip edilebilir.


Üretimden Otomatik Veri Toplama

Anlık üretim verileri otomatik olarak önünüze gelsin

Üretimde kullanılan makinaların üretim ve duruş bilgileri gerçek zamanlı olarak ERP ye aktarılır ve takip edilebilir. Böylelikle size üretimde zaman ve para kaybettiren şartları analiz edebilir, hata oranlarını en aza indirebilir ve üretim verimliliklerini online ölçebilirsiniz.

Bu modül ile üretim çalışma zamanları, üretim miktarları ve periyodik bakımları takip edebilir, sisteme otomatik bakım iş istekleri açtırabilirsiniz.


Ürün Ağacı

Ürününüzü oluşturan tüm bileşenleri kolayca tanımlayın

MSCERP Ürün Ağacı Modülü, üretilen mamullerin, yarı mamullerin yada fasonda işlem gören malzemelerin üretiminde kullanılan tüm seviyelerdeki bileşen malzemelerinin teknik detaylarının yönetilmesini sağlar.

MSCERP ürün ağacı uygulaması ile tekrar etmeyen veri girişi ile çok esnek bir şekilde ürün yapıları oluşturma imkanı sunmaktadır. MSCERP de, bir malzeme için alternatif üretim yöntemlerine ait birden fazla alternatif ürün ağacı tanımlanabileceği gibi üretim, tasarım, yedek parça gibi süreçler için de farklı ürün ağaçları oluşturulabilir. MSCERP de birden çok tek seviyeli ürün ağacı yapıları birbirine bağlanarak karmaşık çok seviyeli ürün ağaçları oluşturabilir. Çok seviyeli ürün ağacı ile bir ürün, en alt üretim seviyesinden son üretim seviyesine kadar tanımlanabilmekte ve tüm seviyeler tek bir ağaç yapısı altında yönetilebilmektedir.Rota (Operasyonlar)

Üretim standartlarınızı belirleyin

MSCERP Rota Modülü, üretilen mamullerin, yarı mamullerin üretim süresince geçmiş olduğu her bir işlemi ve bu işlemlere ait standart süreler, kapasite, verimlilik gibi bir çok parametreleri içeren teknik detaylarının yönetilmesini sağlar.

MSCERP, Rota Modülü ile, iş merkezleri, makinalar ve iş ekipleri üzerindeki iş yüklerinin ölçülebilirliğini sağlayarak, tüm kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılabileceği ideal bir ortam sunar. MSCERP, bir malzeme için alternatif üretim yöntemlerine ait birden fazla alternatif rota tanımlanmasına olanak vermektedir.